Isaorana anie Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. I Kor 15. 57
Isaorana anie Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena                   amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika.                              I Kor 15. 57

Choeuruni-2022

Avignon - 26-27-28-29/05/2022

 

 

Choeuruni-Paritra FAVAN

Cergy - 23/10/2021

 

Choeuruni-Paritra FAVAN

Amiens - 07/09/2019

Choeuruni-Paritra FAVAN

Rouen - 2017

Alahady 23 Aprily 2017

CHOEURUNI - PARITRA
Fpma faritra Avaratra-Andrefana
25 avril 2015

Santionany horonan-tsary

 

- Isaoranay

 

- Izaho ry Jesosy

TENY FISAORANA

 

                      Amin-kafaliana lehibe no hitondrako ny fiarabana ho antsika mpitsidika ny « site » FPMA Creil  amin’izao vanim-potoana lehibe eo amin’ny fiainana maha-kristiana  antsika izao; Nandalo ny andro “Paska” nanala ny fisalasalana izay mbola tavela tao anatin-tsika tsirairay avy tao, ary nahafeno tanteraka ny Finoan-tsika an’I Jesosy Kristy nitsangana tamin’ny maty, ...

tohiny...

Choeuruni

Lyon - 2014

Répétition générale - ekipan'ny tenor
Répétition générale - ekipan'ny basse

Ialàna tsiny fa mbola tsy hita ny nalehan'ny soprano sy ny alto

Handeha hitsaky alohan'ny concert (tsy Mac' Do akory an)
Vonona tsara miaraka amin'ny costumes - Tsy andeha restaurant akory fa eo anoloan'ny "Palais des sports" hanaovana ny concert. Mbola tsy hita ny tenor sy ny alto iray.
Indreo izy fa tonga, asa taiza angaha ?
Vonona amin'izay ary an : jery hatrika arahina tsikitsiky.