Isaorana anie Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. I Kor 15. 57
Isaorana anie Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena                   amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika.                              I Kor 15. 57

Takariva fankalazana ny Krisimasy

 

Asabotsy 19 desambra 2015

 

Église réformée de Creil

1, rue de Canneville

60100 CREIL

 

Manomboka amin'ny 8 ora hariva