Isaorana anie Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. I Kor 15. 57
Isaorana anie Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena                   amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika.                              I Kor 15. 57
Andro mamy.mp3
Fichier audio MP3 [2.2 MB]
Noely mamintsika.mp3
Fichier audio MP3 [3.3 MB]
Antso_ho_anao.mp3
Fichier audio MP3 [4.0 MB]
Hira
Izaho ry Jesosy.mp3
Fichier audio MP3 [6.5 MB]
Ny fitiavanao.mp3
Fichier audio MP3 [1.5 MB]
Andao.mp3
Fichier audio MP3 [5.1 MB]
fantatrao avokoa.mp3
Fichier audio MP3 [3.1 MB]
Ho voninahitrao.mp3
Fichier audio MP3 [2.9 MB]
Lalantokana.mp3
Fichier audio MP3 [4.0 MB]
Tafatoetra ny foko.mp3
Fichier audio MP3 [6.6 MB]
Tomponay Mpamonjy.mp3
Fichier audio MP3 [3.9 MB]
Ho iraka.mp3
Fichier audio MP3 [4.2 MB]
Andao e_Ny Anjomara.mp3
Fichier audio MP3 [4.9 MB]
Jesosy mikaika_Ny Anjomara.mp3
Fichier audio MP3 [3.9 MB]
Anjomara_Ny Anjomara.mp3
Fichier audio MP3 [3.8 MB]
Ny lozam-pisy_Ny Anjomara.mp3
Fichier audio MP3 [4.1 MB]
Tomponay_Ny Anjomara.mp3
Fichier audio MP3 [3.5 MB]