Isaorana anie Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. I Kor 15. 57
Isaorana anie Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena                   amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika.                              I Kor 15. 57

KRISIMASY

25 desambra 2013

 

Notre Dame de Lourdes

405, rue Louis Portebois

60290 LAIGNEVILLE

 

Manomboka @ 9 ora maraina

 

 

- Fotoanan'ny Sekoly Alahady

- Fotoam-pivavahana

- Fanokànana Mpandray Fanasàn'ny Tompo

- Fandraisana Fanasàn'ny Tompo