Isaorana anie Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. I Kor 15. 57
Isaorana anie Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena                   amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika.                              I Kor 15. 57

Alahadin’ny Paska 20 Aprily 2014

Fanokànana Diakona

Fiarahabàna ny Loha-olona

Fiarahabàna ny Filohan’ny Sampana

Ireo Diakona 2014
Ireo Loha-olona sy Filohan'ny Sampana