Isaorana anie Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. I Kor 15. 57
Isaorana anie Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena                   amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika.                              I Kor 15. 57
jeu 2.pdf
Document Adobe Acrobat [83.4 KB]
Réponse Jeu 2.pdf
Document Adobe Acrobat [14.2 KB]