Isaorana anie Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. I Kor 15. 57
Isaorana anie Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena                   amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika.                              I Kor 15. 57

ZAIKABE 2015

 

RNSA 2015


NOTRE-DAME DE LA SALETTE


8-9-10 MAI 2015

 


Mpiandraikitra : Nancy Harvel

 

e-mail : nancyharvel@free.fr

 


Fampianarana sekoly alahady
Ny alahady faha-efatry ny volana:

Notre Dame de Lourdes

405, rue Louis Portebois

60290 LAIGNEVILLE

De 09h00 à 10h00

 


Ny alahady faharoa:

Église réformée de Creil

1, rue de Canneville

60100 CREIL

De 14h00 à 15h00