Isaorana anie Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. I Kor 15. 57
Isaorana anie Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena                   amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika.                              I Kor 15. 57
Jeu 3.pdf
Document Adobe Acrobat [69.2 KB]
Réponse Jeu 3.pdf
Document Adobe Acrobat [35.6 KB]