Isaorana anie Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. I Kor 15. 57
Isaorana anie Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena                   amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika.                              I Kor 15. 57

Programa Fiangonana :

Alahady 20 Mey 2018

Pentekosta

 

Église Protestante Unie de France - Creil

1, rue de Canneville

60100 CREIL

 

      Manomboka amin'ny 4 ora  tolakandro

Alahady 13 Mey 2018

 

Église Protestante Unie de France - Creil

1, rue de Canneville

60100 CREIL

 

      Manomboka amin'ny 4 ora  tolakandro